Mark

Fashion / Illustration

GM giới thiệu những sản phẩm được nghiên cứu và thực hiện trên nguồn cảm hứng từ “Gốm sứ Việt Nam” với tên gọi MEN.
Men – Là công đoạn quan trọng nhất quyết định nên giá trị thẩm mỹ của gốm sứ.

Men – Là quá trình ấp ủ, quá trình mà GM cho thấy tâm huyết của mình trong việc thể hiện rõ nét hơn bản sắc riêng. Thông điệp hình ảnh lần này của GM, nói một cách thật Việt Nam: Mọi sự việc chúng ta làm ra, xuất phát từ Tâm, ta sẽ xây dựng được Phúc, đó là sự trường thọ và tiền tài mà ta xứng đáng có được.

Location
VIET NAM
/
Since
2017next project

HY PROJECT

/

revert project

PHU QUOC
SEA GIFTS